In bài này

Chống thấm phòng họp đại họcPhòng họp và sảnh của khu nhà E4 của Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Sau nhiều năm đi vào sử dụng. Nước đã ngấm và đọng lại tại phòng họp và sảnh. Gây mất mỹ quan và bất tiện trong trường. Xây dựng Hà Nội TCL đã xử lý chống thấm triệt để. Bịt các khe, kẽ gây thấm. Xử lý sự oxi hóa thép trong bê tông.Sơn và bả trả lại màu nguyên trạng cho tường và phòng 

 

 

 

Chống thấm xuân thủy 01

Chống thấm xuân thủy 02

Chống thấm xuân thủy 03

Chống thấm xuân thủy 04

Chống thấm xuân thủy 05

Chống thấm xuân thủy 06

Chống thấm xuân thủy 07

Chống thấm xuân thủy 08

Đối tác vật liệu