Chống thấm hố thang máy văn phòng cho thuê 18 Gia Ngư

In bài này

Chống thấm văn phòng 18 Gia NgưTại công trình này. TCL thi công chống thấm Hố Thang Máy. Do lúc thi công hố thang máy này đơn vị Thi công không chú ý đến chống thấm nên mặc dù công trình chưa đưa vào sử dụng nhưng Hiện tượng thấm có thể thấy rất rõ tại các mạch ngưng.